De gecertificeerde waarden van de auto voor actieradius en stroomverbruik

Dit zijn de gecertificeerde waarden voor de actieradius en het stroomverbruik van jouw auto. Actieradius en stroomverbruik kunnen echter variëren onder invloed van de rijomstandigheden. De waarden moeten dan ook niet worden geïnterpreteerd als verwachte actieradius, maar vooral worden gebruikt om verschillende auto's met elkaar te vergelijken.

Zo worden de waarden bepaald

De waarden in onderstaande tabel worden volgens WLTP1 bepaald, een internationale testmethode, die in een laboratoriumomgeving wordt uitgevoerd. De methode maakt gebruik van rijcycli om een gemiddelde autorit te simuleren. Iedere rijcyclus heeft weer andere omstandigheden, zoals snelheid, tijd en afgelegde afstand.

De norm is gebaseerd op vier rijcyclusprofielen met verschillende gemiddelde snelheden:
Rijden in de stadLage snelheid
Rijden in buitenwijkenGemiddelde snelheid
Rijden buiten de bebouwde komHoge snelheid
Rijden op de snelwegExtra hoge snelheid

Uitleg symbolen

Dit is een toelichting op de symbolen die in onderstaande specificatietabel worden gebruikt.

Gecertificeerde waarde voor de potentiële actieradius (km)2.
Rijden in de stad en in buitenwijken.
Gemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg).
De gecertificeerde waarde voor het stroomverbruik van de auto (kWh/100 km). De waarde is een gemiddelde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg).
Lage waarde.
Hoge waarde.

Specificaties actieradius en elektriciteitsverbruik

Twin Motor Performance
59145017,4
59944518,0

 N.b.

Eventuele ontbrekende gegevens zullen op een later moment worden toegevoegd.

Gecertificeerde waarden en werkelijke waarden

Tijden het rijden kunnen de actieradius en het energieverbruik afwijken van de aangegeven gecertificeerde waarden. Oorzaken hiervan kunnen zijn:
  • Rijstijl.
  • Extra spullen en lading beïnvloeden het gewicht van de auto.
  • Niet-standaard banden kunnen de rolweerstand verhogen.
  • Hoge snelheden kunnen extra luchtweerstand veroorzaken.
  • Weg-, verkeers- en weersomstandigheden.
  • De algehele conditie van de auto.
  1. 1 Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure
  2. 2 De waarde moet niet worden geïnterpreteerd als een geschatte actieradius. De actieradius is bijna niet haalbaar onder normale rijomstandigheden.

Gerelateerde documenten