Nooddiensten met de knop SOS bellen

Als je lang op de knop SOS in het plafond van de auto drukt, dan wordt er contact gelegd met een alarmcentrale.1

 N.b.

Uitsluitend voor noodgevallen

Situaties waarin je onmiddellijke noodhulp nodig hebt, zijn verkeersongevallen, acute ziekte en dreigingen van buitenaf.

Geen noodgeval?

Als je onderweg hulp nodig hebt, maar het is geen noodsituatie, druk dan op de assistentieknop om Volvo Assistance te bellen. Volvo Assistance kan je in bepaalde situaties helpen, bijvoorbeeld als de accu van je auto leeg is, als je auto stilvalt of bij een lekke band.

SOS-knop in de plafondconsole

De knop SOS bevindt zich in het plafond, links van de plafondconsole.

Houd de knop SOS minstens 2 seconden ingedrukt.

Knop SOS

De auto belt met een alarmcentrale. Daarnaast wordt er informatie als locatie en status wordt verzonden.

De alarmcentrale probeert met mensen in de auto te communiceren om erachter te komen welke hulp je nodig hebt.

Als de oproep niet lukt, kan de alarmcentrale reageren op basis van de informatie die door de auto is verzonden.

 N.b.

Als je te lang op de SOS-knop drukt, wordt het systeem opnieuw opgestart.
  1. 1 De beschikbaarheid kan per land verschillen.