Een profiel toevoegen

Je kunt verschillende profielen op het display van de auto toevoegen.

In de installatiegids

De configuratiegids op het display geeft instructies voor het toevoegen van het eigenaarsprofiel. Je kunt later ook andere profielen van medebestuurders in de profielinstellingen toevoegen.

 N.b.

Als je de configuratiegids niet voltooit, kunnen bepaalde functies en diensten niet worden gebruikt.

Een profiel in de profielinstellingen toevoegen

Druk op het autosymbool op de onderste balk en ga naar Quick controls.
Druk op Switch profile.
Druk op Add new profile en volg de instructies op het display.