Een account aan een profiel toevoegen

Je kunt meerdere accounts aan je profiel toevoegen. Dat kunnen ook accounts in andere apps zijn.
Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar ProfilesAccountsAdd account.
Druk op Add.
Je ziet een lijst met mogelijke accounts die je kunt toevoegen.
Selecteer het account dat je wilt toevoegen en volg de instructies op het display.

Als je een account uit je profiel wilt verwijderen, kies het account onder Accounts en druk op Remove.