Band oppompen met compressor van noodreparatieset

Je kunt de banden van je auto oppompen met de compressor die in de noodreparatieset zit.

Zorg dat de aan/uit-knop van de compressor in de uit-stand staat voordat je begint.

Draai de ventieldop van de band los en sluit de luchtslang van de compressor erop aan. Draai de luchtslangaansluiting zo ver mogelijk in de schroefdraad.
Sluit de compressor aan op de 12V-aansluiting van de auto en controleer of die stroom levert.1
Start de compressor door op de aan/uit-knop te drukken.

 Belangrijk

Laat de compressor per keer niet langer dan 10 minuten werken om oververhitting te voorkomen
Controleer de bandenspanning op de manometer van de compressor2. Gebruik het drukreduceerventiel als de druk te hoog is.
Zet de compressor uit en haal de stekker uit de 12V-aansluiting.
Schroef de luchtslang van de band.
Plaats de ventieldop terug op de band3.

Leg de set terug in de opbergruimte onder de motorkap.

  1. 1 De aansluiting levert korte tijd nadat de bestuurder is uitgestapt geen stroom meer. Als je weer in de auto stapt, wordt er weer stroom geleverd.
  2. 2 De aanbevolen bandenspanning voor de originele banden van de auto vind je op een label op de portierstijl aan de bestuurderszijde.
  3. 3 Gebruik alleen originele ventieldoppen van Volvo of kunststof ventieldoppen.