AC-laden stoppen

Je kunt het opladen op elk moment beëindigen.

 Belangrijk

Stop eerst de laadcyclus voordat je de kabel uit de laadaansluiting van de auto haalt. Anders kun je schade veroorzaken aan de kabel of aan het systeem.

 Tip

Wanneer AC-laden wordt gestopt, wordt de laadkabel ontgrendeld.

Controleer of de auto wordt ontgrendeld.

Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar Charging.
Druk op End charging.
De auto ontgrendelt de laadkabel uit de laadaansluiting.
Haal de laadkabel uit de auto.
Bevestig een eventueel verwijderde beschermkap terug op de kabelstekker.
Afhankelijk van de kabel die je hebt gebruikt:
  • Koppel de laadkabel los van het laadstation.
  • Bevestig de laadkabel opnieuw aan de opbergaansluiting van het laadstation.
Plaats de beschermkap van de laadaansluiting terug en sluit de klep.

 Tip

Je kunt het laden ook stoppen door op de knop End charging in de welkomstweergave, het homescherm of in de mobiele app te drukken.