Gebruikersgegevens resetten

Je kunt de systeeminstellingen en gebruikersgegevens op het display resetten.

Je kunt de app- of netwerkinstellingen weer op de standaardwaarden instellen of alle instellingen weer volledig naar de fabrieksinstellingen herstellen door de auto te resetten. Als je de auto reset, worden alle gegevens van de auto verwijderd, inclusief profielen, accounts en andere aangepaste instellingen.

 N.b.

Alleen de eigenaar kan de auto resetten.
Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar SystemReset options.
Selecteer wat je wilt resetten en volg de instructies op het display.

Als de auto is gereset, wordt de installatiegids automatisch gestart om een nieuw eigenaarsprofiel in te stellen.