Een ander profiel kiezen

Je kunt op het display tussen profielen wisselen.

 N.b.

Alleen mogelijk als de auto stilstaat

Je kunt alleen een ander profiel kiezen als de auto stilstaat en in P staat. Tijdens bepaalde handelingen kan deze functie ook niet beschikbaar zijn.

Vergrendeld profiel?

Soms heb je een pincode of patroon nodig om een profiel te ontgrendelen voordat je het kunt gebruiken.

Druk op het autosymbool op de onderste balk en ga naar Quick controls.
Druk op Switch profile.
Selecteer jouw profiel in de profielkiezer.
De auto schakelt over op jouw profiel.