De stuurhulp in- en uitschakelen tijdens het rijden

De stuurhulp van Pilot Assist kan eenvoudig met de knoppen op het stuurwiel worden in- en uitgeschakeld. Zo kun je dit onder het rijden regelen, zonder dat je eerst het menu opent.

Stuurhulp is onderdeel van Pilot Assist en kan alleen worden gebruikt als Pilot Assist actuef us,

Als de stuurhulp om welke reden ook niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door niet goed zichtbare wegmarkeringen, kun je de functie niet activeren. Maar als de stuurhulp is ingeschakeld, wordt de functie automatisch geactiveerd wanneer er aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan.

Druk op de knop voor stuurhulp op het stuurwiel.

Stuurhulp is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt de stuurhulp automatisch geactiveerd als er aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer Pilot Assist is uitgeschakeld, blijft de functie actief, maar regelt die vooral de snelheid en afstand houden.