Elektrisch systeem en accu's van de auto

Je auto heeft een zeer gespecialiseerd elektrisch systeem, dat de elektriciteitsvoorziening van en naar de accu's verzorgt. Er zijn zowel hoogspannings- als laagspanningscircuits voor verschillende elektrische functies.
In dit deel van de handleiding vind je informatie over diverse elektrische componenten van je auto. Dit omvat:
 • Tractiebatterij
 • 12V-accu
 • Aansluiting voor 12V-noodvoeding
 • Zekeringen

 Belangrijk

12V-aansluiting

Als de auto helemaal geen stroom meer heeft, kan de auto ook niet meer worden ontgrendeld, omdat de sloten elektrisch zijn. Als je de auto moet openen en opladen, kun je een externe 12V-aansluiting gebruiken om de auto kort op te laden. Deze bevindt zich achter een klein paneel onder de voorbumper, bij het wiel linksvoor.

Neem het volgende in overweging voordat je de 12V-aansluiting gaat gebruiken:
 • Volvo adviseert dat alleen servicemonteurs de 12V-aansluiting gebruiken voor toegang tot de auto als de auto niet meer kan rijden en moet worden geborgen.
 • Gebruik alleen een 12V-lader met een maximale laadstroom van minder dan 40 A.
 • Als je een stroombron aansluit met een hogere stroomsterkte dan 40 A, brandt de zekering van de aansluiting door en wordt die uitgeschakeld.
 • Gebruik de 12V-aansluiting alleen kortdurend. Deze aansluiting is niet bedoeld om de auto langdurig van stroom te voorzien.

 Tip

De auto opladen

Informatie over functies en apparatuur voor laden, zoals de laadaansluiting en kabels, staat in een apart deel.

Gemaksfuncties

Voedingsfuncties zoals USB-aansluitingen en draadloos laden van apparaten komen in andere delen aan bod.

 Waarschuwing

 • Raak de elektrische onderdelen van de auto niet aan en wijzig ze niet. Voer alleen handelingen uit die duidelijk in de handleiding staan beschreven.
 • Hoogspanningsonderdelen kunnen dodelijke stromen produceren of geleiden en mogen alleen door bevoegde technici worden gehanteerd.
 • Voer geen reparaties uit aan het elektrisch systeem of elektrische onderdelen van de auto. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor reparatie of service.