Frontale airbags

De frontale airbags zijn zo gemaakt dat ze worden geactiveerd bij bepaalde frontale aanrijdingen. De voorpassagiersairbag kan worden uitgeschakeld om bepaalde naar achteren gerichte kinderzitjes te kunnen plaatsen.

De frontale airbags kunnen de bestuurder en voorpassagier beschermen tegen ernstig letsel als ze bij een aanrijding goed op hun plaats zitten. De airbags aan beide kanten worden onafhankelijk van elkaar geactiveerd.

Plaats van frontale airbags

De airbag aan de bestuurderszijde zit in het stuurwiel.

De airbag aan de passagierszijde zit achter een paneel op het dashboard.

Alle plaatsen waar frontale airbags zitten, zijn gemarkeerd met de tekst AIRBAG of SRS AIRBAG.

 Waarschuwing

Blokkeer de frontale airbags niet

  • Plaats geen bagage, kinderen of huisdieren in de ruimte tussen de zittende voorpassagier en de frontale airbags, ook niet op schoot van de voorpassagier.
  • Plaats nooit je benen of voeten op het dashboard. Dit kan levensgevaarlijk zijn of tot ernstig letsel leiden.
  • Leg of monteer niets op het dashboard. Bij een aanrijding kunnen zelfs kleine voorwerpen gevaarlijke projectielen worden en tussen opblazende airbags en inzittenden terechtkomen.

Blokkeren van airbags in het algemeen

Zorg ervoor dat alle plaatsen waar zich airbags bevinden en de ruimtes waar ze worden opgeblazen, vrij zijn van belemmeringen. Belemmeringen kunnen de effectiviteit van de airbag verminderen en ernstig letsel veroorzaken.
  • Volg de instructies voor een correcte zithouding.
  • Berg bagage en andere voorwerpen goed op. De auto heeft verschillende opbergruimtes voor het veilig opbergen van voorwerpen.
  • Wijzig afdekpanelen van airbags of aangrenzende panelen niet en bevestig er geen accessoires aan.

Status van passagiersairbag

 N.b.

Airbags en naar achteren gerichte kinderzitjes

De frontale airbag aan de passagierszijde kun je handmatig deactiveren, wat noodzakelijk is bij het plaatsen van bepaalde kinderzitjes. Lees alle informatie over airbags en kinderzitjes voordat je een kinderzitje plaatst.

De status van de passagiersairbag wordt getoond in de plafondconsole.

Symbool voor ingeschakelde passagiersairbag
Dit symbool geeft aan dat de passagiersairbag is ingeschakeld en door de auto kan worden opgeblazen.
Symbool voor uitgeschakelde passagiersairbag
Dit symbool geeft aan dat de passagiersairbag is uitgeschakeld en niet door de auto kan worden opgeblazen.

 Waarschuwing

Kinderzitjes en de voorpassagiersstoel

Gebruik NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje op een stoel die door een ACTIEVE AIRBAG wordt beschermd, omdat er dan DODELIJK of ERNSTIG LETSEL bij het KIND kan ontstaan.

Schakelaar passagiersairbag

De airbagstatus kan handmatig op ingeschakeld of uitgeschakeld worden gezet met de passagiersairbagschakelaar.

 Tip

Lees alle informatie over airbags

Er is nog meer informatie over airbags en veiligheid in het algemeen. Zorg ervoor dat je alles over deze onderwerpen hebt gelezen, zodat je de mogelijkheden en beperkingen van de veiligheidsvoorzieningen van de auto begrijpt.