Veiligheidsmodus

Als de auto schade detecteert die de veiligheid in gevaar brengt, kan hij overschakelen op de veiligheidsmodus.

De veiligheidsmodus beperkt de beschikbare functies wanneer de auto schade heeft opgelopen. Wanneer de veiligheidsmodus actief is, kun je niet met de auto rijden en moet de auto eerst op schade worden gecontroleerd en gerepareerd1. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als de veiligheidsmodus om wat voor reden dan ook is geactiveerd.

Mits het nog functioneert, geeft het display duidelijk aan wanneer de auto in de veiligheidsmodus staat.

 Waarschuwing

  • Gebruik de auto niet zolang deze in de veiligheidsmodus is en blijf er niet in zitten.
  • De auto mag alleen worden gesleept als de sleepmodus is ingeschakeld. Dat kan via het display.
  • Het resetten van de status van de auto zonder schadebeoordeling en reparatie kan tot verdere schade aan de auto en persoonlijk letsel leiden.
  1. 1 Volvo adviseert gebruik te maken van een erkende Volvo-werkplaats.