Alcoholslot

Het alcoholslot is een veiligheidsvoorziening die voorkomt dat iemand gaat rijden nadat hij of zij heeft gedronken. Als je auto een alcoholslot heeft, dan moet je eerst een blaastest met negatief resultaat doen voordat je de auto kunt starten.

Als je een alcoholslot het aangesloten, is dit in een aantal systemen van de auto geïntegreerd. Dat betekent dat je meldingen van het alcoholslot direct in het bestuurdersinformatiegebied ziet. Het alcoholslot moet worden gekalibreerd in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving over de limietwaarden voor het wettelijk rijden met de auto.

Raadpleeg voor meer informatie over een specifiek alcoholslot de fabrikant van het betreffende alcoholslot.

 Waarschuwing

Het alcoholslot is een hulpmiddel en neemt de verantwoordelijkheid niet weg bij de bestuurder. De bestuurder moet altijd nuchter blijven en de auto op een veilige manier besturen.

Een alcoholslot gebruiken

Het alcoholslot wordt automatisch geactiveerd en is klaar voor gebruik wanneer de auto wordt ontgrendeld. Volg de instructies die bij de installatie van het alcoholslot worden geleverd, samen meldingen in het bestuurdersinformatiegebied.

Na een rijcyclus, dus als je hebt gereden en bent gestopt, kan je auto binnen enkele minuten opnieuw worden gestart zonder dat je een nieuwe blaastest hoeft te doen.

 Tip

Nauwkeurige meting

Eet of drink niets ongeveer vijf minuten vóór de blaastest.

Gebruik de ruitensproeier niet te veel, omdat de alcohol in de sproeiervloeistof het resultaat van het alcoholslot kan beïnvloeden.

Omzeiling van het alcoholslot in noodgevallen

In een noodgeval of als het alcoholslot niet werkt, kun je het alcoholslot omzeilen. Zie hiervoor de instructies die bij het alcoholslot worden geleverd of neem contact op met de fabrikant.