Alarm

Het alarm schrikt mensen met kwade bedoelingen af wanneer je auto geparkeerd staat.

Het alarm wordt automatisch geactiveerd zodra je uitstapt en de auto wordt vergrendeld. Het alarm wordt automatisch gedeactiveerd wanneer je terugkomt en de auto wordt ontgrendeld.

Als iemand probeert een vergrendeld portier te openen, gaat het alarm af.

Als je de auto ontgrendelt terwijl het alarm afgaat, stopt het alarm onmiddellijk.

 N.b.

Gedeeltelijk geactiveerd alarm

Als de motorkap of de achterklep niet goed dicht zit, wordt het alarm niet volledig ingeschakeld. In dat geval beveiligt het alarm alleen de portieren. De open motorkap of achterklep worden niet beveiligd en de auto detecteert eventuele beweging in de auto niet.

Als je de auto vergrendelt met de achterklep open, worden alle portieren vergrendeld en wordt het alarm alleen voor de gesloten portieren ingeschakeld. Als je de achterklep dan sluit, wordt deze vergrendeld en wordt het alarm ook zoals normaal voor de achterklep ingeschakeld.

Afgaan van het alarm

Het alarm gaat af als een onbevoegde een poging doet de motorkap, de achterklep of een portier te openen. Beweging in de auto kan er ook voor zorgen dat het alarm afgaat.

Als je de auto ontgrendelt terwijl het alarm afgaat, stoppen eventuele waarschuwingslichten en geluidssignalen.

  • Als het alarm wordt geactiveerd, start het geluidssignaal en knipperen de waarschuwingslichten.
  • Wordt de oorzaak van het alarm niet verholpen, dan begint de alarmcyclus steeds opnieuw.

 Tip

Alarmgevoeligheid

Je kunt de gevoeligheid van het alarm verlagen. Dit is bijvoorbeeld nuttig als je met je auto op een veerboot staat, waar veel externe beweging is.

 Belangrijk

Verander niets aan het alarmsysteem en voeg er niets aan toe, anders werkt het mogelijk niet naar behoren.