Laadkabels

Als je een laadkabel voor het eerst gebruikt, moet je altijd controleren of deze geschikt is voor je auto.

Aanbevelingen voor en gebruik van laadkabels

 Waarschuwing

Hoogspanning

De kabel is aangesloten op een gevaarlijk elektrisch systeem. Contact met hoogspanningsstroom kan dodelijk of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Beschadigde kabels

Gebruik nooit een laadkabel die tekenen van beschadiging of slijtage vertoont. Hierdoor kun je een elektrische schok krijgen. Een beschadigde of slecht werkende laadkabel die door Volvo is geleverd mag alleen door een erkende Volvo-werkplaats worden gerepareerd. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor meer informatie. Als je de auto bij een laadstation oplaadt, kun je een andere kabel of een ander laadpunt proberen.

Overmatige slijtage en vuil

Controleer de stekker van de laadkabel altijd op slijtage en vuil. Raak de stekker van de laadkabel niet aan en gebruik geen gereedschap om vuil van de laadkabel te verwijderen. Hierdoor kun je een elektrische schok krijgen.

Openbare laadstations worden continu gebruikt en worden meer blootgesteld aan slijtage dan een privélaadstation.

Plaatsen van de kabel

Plaats de kabel zodanig dat het risico op beschadiging of persoonlijk letsel minimaal is. Over een slordig geplaatste kabel kun je gemakkelijk heen rijden of struikelen.

Kinderveiligheid

Houd kinderen uit de buurt van de laadkabel, vooral wanneer die in het stopcontact zit.

 Belangrijk

Adapters

Gebruik geen adapters tussen de laadkabel en de laadaansluiting van de auto.

Vloeistoffen en kabels

Dompel de laadkabel of onderdelen ervan niet onder in vloeistof. Als je de kabel moet schoonmaken, gebruik dan een schone doek die licht bevochtigd is met water. Gebruik zo nodig een mild reinigingsmiddel, maar nooit chemische producten of sterke oplosmiddelen.

Gebruik alleen de aanbevolen kabels

  • Gebruik alleen de originele kabels die bij de auto worden geleverd of die door Volvo worden aanbevolen.
  • Volvo is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door laadapparatuur die niet door Volvo wordt aanbevolen.

 N.b.

Aanbevolen kabels

Volvo raadt een laadkabel aan die voldoet aan IEC 62196 en IEC 61851 en temperatuurbewaking ondersteunt.

Instructies voor de laadkabel

Als je een laadkabel gaat gebruiken, moet je eerst de instructies van de fabrikant van de kabel lezen.

Sommige laadstations hebben een vaste laadkabel. Houd je aan de instructies van het laadstation.

Mode 3-kabel voor laadstations

Dit type kabel kun je gebruiken om je auto op te laden bij laadstations met wisselstroom.

Mode 2-laadkabels

Als er geen andere laadmogelijkheden zijn, kun je een laadkabel met een huishoudelijke stekker gebruiken en je auto opladen via een gewoon huishoudelijk stopcontact.

 Belangrijk

Deze laadmethode is niet geschikt voor dagelijks gebruik.

Gerelateerde documenten