Service en reparaties

Het is essentieel dat onderhoud, service en reparaties goed worden uitgevoerd om je auto in goede staat te houden.

Je auto houdt bij wanneer de laatste servicebeurt was en laat je weten wanneer je een nieuwe afspraak moet maken. De auto kan een zelfdiagnose uitvoeren van talloze storingen en je waarschuwen als je iets moet doen.

Als je merkt dat er service of reparaties moeten worden uitgevoerd die niet door de auto zijn gedetecteerd, neem dan contact op met Volvo Support.

Volvo raadt aan om alle service- en reparatiewerkzaamheden door een erkende Volvo-werkplaats uit te laten voeren.

 Belangrijk

Storingen en meldingen

Als je een melding in de auto voor service ziet, maak dan zo snel mogelijk een serviceafspraak. De weergave voor de autostatus op het display bevat ook informatie over gedetecteerde problemen.

 Waarschuwing

  • Raak de elektrische onderdelen van de auto niet aan en wijzig ze niet. Voer alleen handelingen uit die duidelijk in de gebruikershandleiding staan beschreven.
  • Hoogspanningsonderdelen kunnen dodelijke stromen produceren of geleiden en mogen alleen door bevoegde technici worden gehanteerd.
  • Voer geen reparaties uit aan het elektrisch systeem of elektrische onderdelen van de auto. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor reparatie of service.

Het aanbevolen serviceprogramma van Volvo

Volvo adviseert je om service- en onderhoudswerkzaamheden over te laten aan een erkende Volvo-werkplaats. Volvo-werkplaatsen beschikken over het personeel, het speciaal gereedschap en de servicedocumentatie die nodig zijn om service goed uit te voeren. Het aanbevolen serviceprogramma van Volvo is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je auto lang meegaat. Het uitvoeren van servicewerkzaamheden aan je auto volgens het aangepaste serviceprogramma kan een vereiste zijn voor dekking onder de garantie van Volvo. De service- en garantie-informatie voor jouw auto1 bevat meer informatie over de algemene voorwaarden voor onderhoud, service en garantie.

  1. 1 De service- en garantie-informatie staat in de aparte publicatie Service en garantie.