Activering van airbag

Als een airbag is geactiveerd, moet de auto worden hersteld en nagekeken.

Als de auto een airbag activeert, wordt die vrijwel onmiddellijk opgeblazen, met behoorlijk wat kracht en lawaai. Afhankelijk van het type kan de airbag op verschillende manieren reageren. De frontale en zijairbags lopen leeg wanneer ze worden samengedrukt en zorgen voor een gecontroleerde demping bij een zware botsing. De opblaasgordijnen blijven langer opgeblazen om bescherming te bieden tegen herhaalde schokken.

 Waarschuwing

Letsels door airbags

Geen enkele veiligheidsvoorziening kan alle mogelijke letsels bij een botsing voorkomen. Airbags zijn bedoeld om het risico op ernstig letsel te verminderen. Een airbag die opblaast na een botsing leidt vaak tot een vorm van letsel. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het soort letsel en de ernst ervan. Lees de gebruikershandleiding zodat je de factoren die het risico op letsel verhogen, kunt herkennen en vermijden.

Verklein het risico op letsel door airbags bij een botsing:
  • Volg de instructies in de handleiding om op de juiste manier in de auto te zitten en de veiligheidsgordels correct te gebruiken.
  • Lees waar alle airbags zich bevinden en welke invloed ze hebben op het gebruik van de auto.
  • Leg geen voorwerpen in de zones waar de airbags worden opgeblazen.
  • Breng geen wijzigingen aan in het interieur of aan de elektrische systemen van de auto die niet zijn goedgekeurd door Volvo.

 N.b.

Activeringsomstandigheden

Bij een aanrijding kan het zijn dat niet alle airbags worden geactiveerd, Dit komt doordat verschillende airbags verschillende omstandigheden en krachten nodig hebben voordat ze uitklappen. Uit de ernst van de schade aan de auto na een botsing kan niet worden afgeleid of de airbags hadden moeten worden geactiveerd.

Gassen en rook van airbags

  • Het gas in een airbag bevat rook die vrijkomt in het interieur wanneer de airbag leegloopt.
  • Let altijd op tekenen van brand na een ernstige aanrijding, maar enige rook is normaal als een airbag is geactiveerd.

Na activering van de airbags

Na een aanrijding waarbij de airbags zijn geactiveerd, moet je voorrang geven aan de veiligheid en medische verzorging van degenen die betrokken zijn bij het ongeval. Voordat je weer met de auto gaat rijden, moet je contact opnemen met een erkende Volvo-werkplaats. Volg de instructies in de handleiding voor het veilig omgaan met en laten nakijken van een auto die is geïmmobiliseerd of in de veiligheidsmodus staat.

 Belangrijk

Veiligheidsmodus

De auto kan na bepaalde aanrijdingen de veiligheidsmodus activeren, ook als de airbags niet zijn geactiveerd. De tractievoeding wordt in de veiligheidsmodus onderbroken en er kan niet met de auto worden gereden.

Probeer niet met de auto te rijden als de veiligheidsmodus is geactiveerd. Als de auto een acuut gevaar voor het verkeer vormt en nog kan worden verplaatst, kun je de auto bij wijze van uitzondering een kort stukje verplaatsen zodat de auto niet meer in de onmiddellijke gevarenzone staat. De sleepmodus moet worden geactiveerd voordat de auto wordt gesleept.