Informatie over verkeersborden

De auto kan verkeersborden herkennen en weergeven als je er langs rijdt. Zo weet je wat de snelheidslimiet is. De functie voor verkeersbordherkenning combineert directe detectie van borden met informatie van kaartgegevens.

De borden die op het bestuurdersinformatiegebied worden weergegeven, komen van twee bronnen: van echte verkeersborden die door de camera's worden herkend of uit kaartgegevens. De auto geeft automatisch prioriteit aan de beste bron, afhankelijk van de situatie.

De auto kan alleen borden weergegeven die in de verkeersbordbibliotheek staan.

Hoe worden borden weergegeven?

Gedetecteerde verkeersborden worden naast de snelheidsmeter weergegeven in het bestuurdersinformatiegebied. Verschillende borden worden in verschillende gebieden weergegeven.

Locaties waar verkeersborden in het verkeersinformatiegebied worden weergegeven
3
1
2
Symbolen voor verkeersborden kunnen ook aan de andere kant van de snelheidsmeter worden weergegeven, afhankelijk van de huidige displaymodus van het bestuurdersinformatiegebied.
 1. 1Waarschuwingsborden en borden met naderende snelheidslimiet
 2. 2Bord met huidige snelheidslimiet
 3. 3Verkeersinformatieborden.

De auto kan meerdere soorten borden weergeven. Dat zijn onder meer de huidige snelheidslimiet, een naderende snelheidslimiet of een waarschuwingsbord, maar ook borden met aanvullende verkeersinformatie.

Weergegeven verkeersborden

Deze lijst bevat voorbeelden van soorten verkeersboden die in de auto kunnen worden weergegeven.
Snelheidslimiet
Niet inrijden

 N.b.

Beschikbaarheid van symbolen

De verkeersborden die in je auto kunnen worden weergegeven, kunnen in de loop der tijd veranderen en tussen regio's wisselen. De lijst met borden die in deze handleiding worden aangegeven, omvat mogelijk niet alle borden die op het display in je auto kunnen worden weergegeven.

Ontwerp van symbolen

De uitvoering van verkeersborden kan tussen regio's wisselen. De uitvoering van de symbolen die in je auto worden weergegeven, komt niet precies overeen met de uitvoering van de borden die je tegenkomt. Als je niet weet wat een weergegeven bord betekent, ondanks de informatie in deze handleiding, neem dan contact op met Volvo Support.

Keren dat verkeersborden worden weergegeven

De tijd dat borden worden weergegeven, is meestal afhankelijk van het type bord en of je extra borden passeert. Verkeersborden kunnen op de volgende manieren worden weergegeven:
 • Kort als eenmalige waarschuwing na het passeren van een bord.
 • Totdat het bord niet meer van toepassing is.
 • Totdat je een ander bord passeert dat een hogere prioriteit voor weergeven heeft.

 N.b.

Borden die niet verdwijnen

De auto kan een bord dat het einde van een verkeerslimiet aangeeft niet altijd zien. Als dat gebeurt, kan een symbool voor een eerdere limiet in het bestuurdersinformatiegebied blijven staan. Uiteindelijk wordt het bord vervangen door een ander bord of verdwijnt het. Rijd ondertussen volgens de geldende verkeersregels.

Voorwaarden en limieten

 Belangrijk

Verantwoordelijkheid van de bestuurder en verkeersborden

Informatie van verkeersborden kan je helpen om informatie onder het rijden te verwerken. Het is een aanvulling op veilig rijgedrag. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de bestuurder om goed op te blijven letten, goed op verkeersborden te letten en de plaatselijke verkeersregels in acht te nemen. Je eigen observaties hebben altijd voorrang op de verkeersbordherkenning als die niet overeenkomen.

Waarom worden niet alle borden weergegeven?

De auto kan niet elk bord detecteren en weergeven dat relevant is voor de bestuurder.
 • Het systeem ondersteunt niet alle borden.
 • In bepaalde omstandigheden en verkeerssituaties kunnen borden niet goed worden gedetecteerd.
Omstandigheden die de werking van verkeersbordherkenning of -identificatie kunnen belemmeren:
 • De naar voren gerichte camera moet schoon en onbelemmerd zijn.
 • Het verkeersbord moet goed zichtbaar en voldoende verlicht zijn.
 • Het verkeersbord moet zich binnen een bepaalde afstand van de auto en binnen het gezichtsveld van de camera bevinden.
 • De auto kan niet goed geplaatste verkeersborden mogelijk niet goed herkennen, zoals borden die te hoog of scheef staan.
 • De auto kan mogelijk beschadigde of versleten verkeersborden niet goed herkennen.
Omstandigheden die het gebruik van informatie van borden uit kaartgegevens belemmeren:
 • Er is een internetverbinding nodig om kaartgegevens te downloaden met informatie over verkeersborden.
 • De dekking van verkeersbordherkenning uit kaartgegevens varieert per regio.

 N.b.

Voor consequente en actuele verkeersbordherkenning in je auto moet je de algemene voorwaarden accepteren die nodig zijn voor verbonden diensten. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als de functie voor verkeersbordherkenning niet goed werkt.