Tractiebatterij

De tractiebatterij is de centrale energiebron van de auto. Deze voorziet alle elektrische aandrijvingssystemen van stroom en levert indirect energie aan de rest van de auto door de kleinere 12V-accu opgeladen te houden.

De tractiebatterij bevindt zich aan de onderkant van de auto.

Ladingsgraad

Het laadniveau van de accu, ook wel de laadstatus genoemd, geeft aan hoe vol de accu is. 100% betekent dat de accu is opgeladen tot de maximale capaciteit, 0% betekent dat er geen bruikbare energie meer over is. Het weergegeven laadniveau van de accu houdt rekening met het vermogen van de accu om voeding te leveren. Dat betekent dat beperkingen als gevolg van bepaalde omstandigheden, zoals een koude accu, ervoor zorgen dat het laadniveau van de accu minder is zolang deze omstandigheden er zijn.

Verzorging van de accu en accustatus

Hoe je je auto gebruikt, beïnvloedt de toestand van de tractieaccu. Na verloop van tijd neemt de capaciteit af. Een aantal aanbevelingen kunnen helpen om de levensduur van de accu te verlengen. Ze gelden voor gebeurtenissen en omstandigheden die schade aan de accu kunnen veroorzaken.

 Belangrijk

Als je de auto met een laag laadniveau van de accu laat staan, kan dat leiden tot schade aan de accu. Laad de auto zo snel mogelijk op als de accu bijna leeg is.

Lege accu

Als het laadniveau tot 0% is gezakt, wordt de accu als leeg beschouwd en kun je niet meer met de auto rijden. De auto moet dan zo snel mogelijk worden opgeladen om het risico op schade aan de accu te beperken.

De kleinere 12V-accu loopt ook het risico om leeg te lopen als de tractiebatterij hem niet van stroom kan voorzien. Als beide accu's leeg zijn, heeft de auto helemaal geen vermogen meer en kan ook niet meer worden opgeladen.

 Tip

Er is een apart deel met meer informatie over wat je moet doen als de accu van je auto bijna leeg is.

Service en onderhoud van de accu

De tractieaccu is een hoogspanningsonderdeel dat alleen door bevoegde monteurs veilig kan worden onderhouden.

 Waarschuwing

  • Raak de elektrische onderdelen van de auto niet aan en wijzig ze niet. Voer alleen handelingen uit die duidelijk in de handleiding staan beschreven.
  • Hoogspanningsonderdelen kunnen dodelijke stromen produceren of geleiden en mogen alleen door bevoegde technici worden gehanteerd.
  • Voer geen reparaties uit aan het elektrisch systeem of elektrische onderdelen van de auto. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor reparatie of service.