Tijdelijke lekreparatie

Bij een klein gaatje in een band kan er een noodreparatieset1 worden gebruikt om de band repareren. De set bevat een flesje afdichtmiddel en een compressor.

 Waarschuwing

Lees alle instructies zorgvuldig voordat je de reparatieset gebruikt.

Rijd na gebruik van de reparatieset voor je banden niet harder dan 80 km/h (50 mph).

Noodreparatieset lekke band
Noodreparatieset lekke band
Noodreparatieset lekke band
Noodreparatieset lekke band

Compressor

De compressor is bedoeld voor tijdelijke reparaties van banden. Je kunt de compressor ook gebruiken om de bandenspanning van de originele banden te controleren en zo nodig aan te passen.

De compressor is een elektrisch apparaat. Volg de lokale regelgeving inzake afvalbeheer als je het apparaat wilt weggooien.

Afdichtmiddel

Het afdichtmiddel dient om een tijdelijke reparatie uit te voeren. Het is geschikt om een lek in het loopvlak te dichten, maar mag niet worden gebruikt om een lek in de zijwand van de band te dichten. Als de band grotere scheuren, barsten of soortgelijke schade vertoont, mag je het afdichtmiddel niet gebruiken om de band te repareren.

De bus afdichtmiddel moet worden vervangen als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Het oude flesje wordt beschouwd als gevaarlijk afval.

  1. 1 Dit noemen we ook wel tijdelijke mobiliteitskit of TMK.