Schade aan de voorruit

Het is belangrijk om een beschadigde voorruit zo snel mogelijk te repareren. Als je direct actie onderneemt, kunnen sterretjes en scheurtjes vaak worden gerepareerd zonder de hele voorruit te vervangen.

Kleine scheurtjes of barstjes

Een ster of scheurtje in de voorruit kan snel groter worden en van lichte glasschade uitgroeien tot ernstige glasschade. Neem bij ruitschade contact op met een erkende Volvo-werkplaats. Repareer de voorruit zo snel mogelijk.

 Belangrijk

Zone waar de camera en de sensors zich bevinden

Schade aan de voorruit ter hoogte van de camera en de sensors, zoals kleine schilfers, krassen of barsten, kan nadelig zijn voor de voorwaartse detectie en voor de functies die daar gebruik van maken.
  • Schade aan dit deel van de voorruit moet door een servicemonteur worden nagekeken.
  • Volvo adviseert kleine schade in de zone waar de camera en de sensors zich bevinden niet te repareren. In plaats daarvan is het beter de hele voorruit te vervangen.

Ernstige glasschade

Als de voorruit ernstige schade oploopt, moet het volledige glaspaneel worden vervangen.

 Waarschuwing

Veiligheidsrisico

Rijd niet met de auto als er structurele schade aan de voorruit is. Verzwakt glas kan zeer snel verder barsten, het zicht belemmeren en de veiligheid ernstig in gevaar brengen.

 N.b.

Compatibiliteit van nieuwe voorruit

Het is belangrijk dat de nieuwe voorruit en de installatie ervan aan de specificaties van Volvo voldoen om de veiligheid en compatibiliteit met de functies van de auto te garanderen.

Kalibratie

Bij het plaatsen van een voorruit moet de werking van de naar voren gerichte camera achter het glas worden gecontroleerd en gekalibreerd door een servicemonteur.