Automatische rem bij stilstand (Auto hold)

Auto Hold zorgt ervoor dat de auto stil blijft staan nadat je volledig tot stilstand bent gekomen, zodat je het rempedaal los kunt laten.

Wanneer de auto tot stilstand komt terwijl One Pedal Drive actief is, wordt de functie Auto hold automatisch geactiveerd wanneer er aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Wanneer One Pedal Drive is uitgeschakeld, moet je het rempedaal mogelijk nog een keer indrukken nadat je tot stilstand bent gekozen om Auto hold te activeren.

Als Auto Hold is geactiveerd, dan wordt dit aangegeven met het symbool voor activering van Auto Hold in het bestuurdersinformatiegebied.

Symbool voor activering Auto Hold

Om de automatische rem uit te schakelen en verder te rijden in de geselecteerde schakelstand, druk je het rijpedaal in. In stand N kun je Auto hold afsluiten door het rempedaal in te drukken.

 N.b.

Overschakelen van Auto hold naar parkeren

Stand P wordt geselecteerd als Auto Hold enkele minuten actief is, als je de veiligheidsgordel losmaakt of als je het bestuurdersportier opent.

Voorwaarden

Auto hold is beschikbaar in stand D of N. Bovendien moet de veiligheidsgordel zijn bevestigd en moet het bestuurdersportier gesloten zijn.

Gerelateerde documenten