Omgaan met door Event Data Recorder verzamelde data

Bepaalde gegevens over de status en de werking van de auto worden opgeslagen in de Event Data Recorder (EDR). Als de auto betrokken raakt bij een verkeersongeval, verschaft de EDR informatie over de omstandigheden.

Event Data Recorder (EDR)

Deze auto is uitgerust met een 'Event Data Recorder. Het belangrijkste doel daarvan is het vastleggen en opnemen van gegevens bij verkeersongevallen of op aanrijdingen lijkende situaties, zoals wanneer de airbag wordt geactiveerd of de auto een wegversperring raakt. De gegevens worden opgenomen om een beter inzicht te krijgen in de werking van voertuigsystemen in dit soort situaties. De EDR is ontworpen om gegevens met betrekking tot voertuigdynamica en veiligheidssystemen gedurende een korte tijd, meestal 30 seconden of minder, op te nemen.

De EDR in deze auto is ontworpen om bij verkeersongevallen of op aanrijdingen lijkende situaties gegevens vast te leggen die verband houden met:
  • Hoe de verschillende systemen in de auto werkten.
  • In hoeverre de veiligheidsgordels van bestuurder en passagiers vastzaten.
  • Het gebruik door de bestuurder van het gas- of rempedaal.
  • Met welke snelheid de auto reed.

Dit zorgt voor een beter inzicht in de omstandigheden waaronder verkeersongevallen, letsels en schade ontstaan. De EDR registreert alleen gegevens wanneer zich een ongewone aanrijdingssituatie voordoet. De EDR registreert geen gegevens onder normale rijomstandigheden. Ook registreert het systeem nooit wie de auto bestuurt of wat de geografische locatie van de aanrijding of bijna-aanrijding is. Andere partijen, zoals de politie, kunnen echter gebruikmaken van de vastgelegde gegevens in combinatie met de persoonlijk identificeerbare informatie die bij een verkeersongeval routinematig wordt verzameld. Om de geregistreerde gegevens te kunnen interpreteren, is speciale apparatuur en toegang tot de auto of de EDR vereist.

De auto is naast de EDR ook uitgerust met een aantal computers, die zijn ontworpen om de werking van de auto continu te controleren en bewaken. Deze kunnen rijgegevens onder normale omstandigheden vastleggen, maar registreren vooral fouten die betrekking hebben op de bediening en werking van de auto of bij activering van de actieve rijhulp.

Een deel van de vastgelegde gegevens heeft de monteur nodig om service en onderhoud uit te voeren, met als doel om een diagnose van eventuele storingen in de auto te stellen en deze op te lossen. De geregistreerde informatie heeft Volvo ook nodig om aan de juridische eisen conform de wet- en regelgeving te voldoen. De in de auto geregistreerde informatie is opgeslagen in de computers totdat de auto een servicebeurt krijgt of wordt gerepareerd.

Daarnaast kan de geregistreerde informatie in samengevoegde vorm voor onderzoek en productontwikkeling worden gebruikt om de veiligheid en kwaliteit van Volvo-auto's te verbeteren.

Volvo zal de bovengenoemde gegevens niet zonder toestemming van de eigenaar van de auto vrijgeven aan derden. Vanwege nationale wet- en regelgeving kan Volvo worden gedwongen om dit soort informatie te verstrekken aan de politie of andere autoriteiten die het wettelijke recht hebben om deze in te zien. Om de vastgelegde gegevens uit te lezen en te interpreteren, is speciale technische apparatuur vereist die alleen beschikbaar is bij Volvo en de werkplaatsen die een contract hebben met Volvo. Volvo ziet erop toe dat de gegevens, die in verband met service en onderhoud worden doorgegeven aan Volvo, zorgvuldig worden opgeslagen en beheerd en in overeenstemming met de geldende wetgeving worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met een Volvo-dealer.