Veiligheidsgordels

Wanneer je de veiligheidsgordels correct gebruikt, kunnen ze ernstig letsel helpen voorkomen in situaties die kunnen variëren van plotseling remmen tot ernstige botsingen.

Functies van de veiligheidsgordels

Bevestigde veiligheidsgordel van de bestuurdersstoel

De veiligheidsgordel wordt onder bepaalde omstandigheden vanwege de veiligheid automatisch vergrendeld. Bijvoorbeeld als er plotseling krachtig aan de veiligheidsgordel wordt getrokken, als er agressief met de auto wordt gereden of als de auto op een steile helling staat.

De veiligheidsgordel moet nog worden vastgemaakt

De auto maakt gebruik van ingebouwde sensoren om te detecteren of de bestuurder of een van de passagiers de veiligheidsgordel niet heeft bevestigd. Het systeem waarschuwt de bestuurder met een geluidssignaal en het symbool voor het bevestigen van de veiligheidsgordel op het display.

SBR-symbool.
Symbool voor herinnering veiligheidsgordel.

 Belangrijk

Veiligheidsgordels dragen

Dit is de belangrijkste informatie voor het goed dragen van de veiligheidsgordels. In andere delen van de handleiding vind je meer informatie over juist zitten en het afstellen van de veiligheidsgordel.
 • Zorg ervoor dat iedereen in de auto zijn veiligheidsgordel draagt en dat alle gordels goed zijn afgesteld.
 • Pas de veiligheidsgordel aan de lichaamsbouw van de drager aan.
 • Draag de veiligheidsgordel dicht tegen het lichaam.
 • Zorg ervoor dat de speling in alle gordelsegmenten minimaal is.
 • Laat de gordel altijd zo recht mogelijk lopen tussen de drie verankeringspunten.1
 • Zorg ervoor dat de rugleuning rechtop staat.
 • Volg alle aanbevelingen voor zitten en zithouding.2
 • Draag de veiligheidsgordel niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
 • Draag altijd de veiligheidsgordel als de auto rijdt.
 • Gebruik de veiligheidsgordel altijd voor maximaal één persoon.

 Waarschuwing

Verzorging en onderhoud van veiligheidsgordels

 • Wijzig of repareer nooit zelf veiligheidsgordels of bijbehorende onderdelen, zoals bevestigingen en haken. Alleen een professionele monteur die toegang tot onderdelen met typegoedkeuring heeft, mag onderhoud aan veiligheidsgordels uitvoeren of deze vervangen.3
 • Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als de veiligheidsgordel of een bijbehorend onderdeel tekenen van beschadiging of slijtage vertoont.
 • Vervang de veiligheidsgordel als deze zwaar belast is geweest, zoals bij een aanrijding. Het kan zijn dat beschermende eigenschappen verloren zijn gegaan, ook al is er geen duidelijke schade.
 • Maak de veiligheidsgordel zo snel mogelijk schoon als er iets op gemorst is. De gemorste substantie kan het mechanisme binnendringen en het materiaal aantasten.
 1. 1 Wikkel de gordels bijvoorbeeld nooit rond andere items of bevestigingspunten in de auto en je mag de gordels hier ook nooit aan bevestigen.
 2. 2 Er zijn algemene aanbevelingen voor zitten en specifieke aanbevelingen voor kinderen en zwangere inzittenden.
 3. 3 Volvo adviseert gebruik te maken van een erkende Volvo-werkplaats.