Kinderveiligheid

Je auto heeft diverse functies die de veiligheid van kinderen in de auto verhogen, zoals verankeringspunten voor het plaatsen van kinderzitjes en kindersloten.
Bovenaanzicht van het interieur van de auto

Kinderen in de auto moeten altijd goed worden vastgezet en altijd onder toezicht van een volwassene staan. Volg de aanbevelingen in deze handleiding en de plaatselijke regelgeving en aanbevelingen die op jou van toepassing zijn.

 Waarschuwing

Goed vastgezet

  • Kinderen moeten afhankelijk van hun leeftijd goed in een kinderzitje of met de veiligheidsgordel worden vastgezet. Laat een kind nooit zitten op de schoot van een andere passagier of op een locatie die niet voor passagiers is bedoeld.
  • Andere inzittenden in de auto moeten goed zitten en de veiligheidsgordel op de juiste manier gebruiken. Dat kan ernstig letsel bij kinderen in de auto helpen voorkomen door onder meer plotseling remmen of zware aanrijdingen.

Onder toezicht

  • Laat kinderen nooit alleen achter in de auto. Kinderen kunnen worden blootgesteld aan mogelijk gevaarlijke temperaturen op warme of koude dagen, of zichzelf binnensluiten.
  • Laat kinderen nooit in de auto spelen of met de bedieningselementen in de auto spelen. Hierdoor neemt de kans op letsel bij het kind of het per ongeluk in- of uitschakelen van de functies van de auto af.

Gerelateerde documenten

Meer in dit onderwerp