Laadmethoden

Lees meer over welke oplaadmethoden er zijn voor je auto en hoe het opladen per methode werkt.

 Waarschuwing

Laadcomponenten en hoogspanning

  • De laadcomponenten van de auto staan onder gevaarlijke spanning. Er moet met uiterste zorgvuldigheid mee worden omgegaan. Voer geen handelingen uit die niet duidelijk beschreven staan in de gebruikershandleiding.
  • Verander of repareer zelf niets aan de laadcomponenten. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats voor reparatie of service.
  • De installatie en reparatie van laadapparatuur1 thuis moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.
  • Schade aan de hoogvoltcomponenten van de auto, waaronder de tractiebatterij, kan oververhitting, brand en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Als er een risico bestaat op schade, bijvoorbeeld na een overstroming, brand of aanrijding, gebruik de auto dan niet. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende Volvo-werkplaats. Laat de auto indien mogelijk buiten staan en uit de buurt van mensen, gebouwen, voorwerpen en alle andere dingen die vlam kunnen vatten of brand kunnen verspreiden.

Als je een pacemaker of soortgelijk apparaat hebt

Het opladen kan de werking van je pacemaker beïnvloeden. Als je een geïmplanteerde pacemaker of een biventriculaire pacing pulsgenerator zonder defibrillatiemogelijkheid hebt, dan mag je de auto niet zelf opladen. Vraag iemand anders om je auto op te laden. Blijf ook uit de buurt van laders en laadkabels tijdens het opladen van de auto.

 N.b.

De 12V-accu laden

De auto houdt de 12V-accu opgeladen zolang de tractiebatterij voldoende lading heeft.

Condens tijdens het laden

Tijdens het opladen kan zich onder de auto condenswater uit het koelsysteem verzamelen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het afkoelen van de tractieaccu.

AC-laden bij een laadstation of via een laadpunt thuis

Op veel laadlocaties zijn AC-laadpalen te vinden, zowel openbaar als particulier. Je kunt ook thuis een AC-laadpaal laten installeren. Dit is de aanbevolen optie voor regelmatig opladen.

AC-opladen via een gewoon stopcontact

Je kunt je auto opladen via een gewoon huishoudelijk stopcontact. Deze oplaadmethode is alleen geschikt voor incidenteel opladen en wordt niet aanbevolen voor regelmatig gebruik. Als je je auto wilt opladen via een huishoudelijk stopcontact, dan moet je een aantal extra stappen nemen om te zorgen dat het veilig gebeurt.

 Waarschuwing

Gebruik zichtbaar versleten of beschadigde stopcontacten niet, omdat ze oververhitting, een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

 Belangrijk

  • Je mag de auto alleen opladen via een goedgekeurd en geaard stopcontact.
  • Bij het opladen via een gewoon huishoudelijk stopcontact mag de maximaal toegestane laadstroom niet worden overschreden. Er kunnen beperkingen gelden die zijn opgelegd door lokale en nationale oplaadaanbevelingen.
  • Controleer of de zekering van het stopcontact de opgegeven stroomsterkte van de laadkabel aankan voordat je begint met opladen. Laat het stopcontact bij twijfel door een gekwalificeerde en bevoegde elektricien controleren.
  • Sluit de laadkabel nooit aan bij kans op onweer of blikseminslag.

DC-snelladen

DC-snelladen is mogelijk bij bepaalde laadstations. Dit soort laadstations biedt een zeer hoog vermogen en kortere laadtijden.

 N.b.

Laadstations met ondersteuning voor snelladen worden meestal duidelijk aangegeven met CCS of Combo.

Laadkabels

Je kunt verschillende laadkabels gebruiken om je auto op te laden. Mode 3-kabels zijn de standaardkabel voor het opladen van elektrische auto's. Mode 2-kabels zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Mode 2-kabels kunnen als noodoplossing worden gebruikt, maar worden niet aanbevolen voor dagelijks laden.

  1. 1 Hiertoe behoren alle werkzaamheden aan de elektriciteitskast of het stroomdistributiepaneel.

Meer in dit onderwerp