De openingshoogte van de achterklep aanpassen

Je kunt instellen hoe ver de achterklep opent.

Als de auto vaak op plekken met een laag plafond staat, zoals een garage, dan kun je de achterklep zo instellen dat deze minder hoog opent. Je kunt de openingshoogte van de achterklep vergroten als je meer ruimte nodig hebt om spullen in de bagageruimte te doen.

Na het aanpassen blijft de achterklep openen tot deze nieuwe hoogte totdat de hoogte weer wordt aangepast.

Open de achterklep.

Stel de achterklep in op de gewenste hoogte met de sluitknop rechts aan de binnenzijde van de achterklep.

Sluitknop
Gebruik de sluitknop met het bijbehorende symbool.

Als je de openingshoogte van de achterklep lager wilt instellen, zet deze dan handmatig op de gewenste hoogte en druk op de sluitknop om de achterklep daar te stoppen. Als je niet op de sluitknop drukt, blijft de achterklep dalen totdat de klep helemaal is gesloten.

Als je de achterklep hoger wilt openen, zet je deze handmatig tot de gewenste hoogte.

Houd de sluitknop enkele seconden ingedrukt om de nieuwe hoogte in te stellen.
Er klinkt een geluidssignaal om te bevestigen dan de nieuwe hoogte is ingesteld.

Een hoogteverstelling wordt opgeslagen in het profiel dat op dat moment wordt gebruikt.