Temperatuur synchroniseren

Standaard wordt de voor de bestuurder ingestelde temperatuur ook voor alle andere klimaatzones gebruikt. Maar een klimaatzone kan ook een eigen instelling hebben. Je kunt schakelen tussen de twee opties door de temperatuur te desynchroniseren en te synchroniseren.
Druk op de temperatuur in de onderste balk.
Druk op het synchronisatiesymbool om de temperatuur te desynchroniseren of te synchroniseren.

 Tip

De temperatuurinstelling wordt ook gedesynchroniseerd wanneer de passagier aan diens kant een andere temperatuur instelt.

Gerelateerde documenten