AC-laden starten

AC-opladen is mogelijk bij bepaalde laadstations, via een laadpaal thuis of met een gewoon huishoudelijk stopcontact. Welke kabel je nodig hebt, hangt af van de oplaadmethode.

Voorafgaand aan het laden moet je controleren of:

  • je auto geparkeerd staat.
  • je persoonlijke laadinstellingen zijn ingevoerd.1

Als je een gewoon huishoudelijk stopcontact gebruikt, zorg er dan ook voor dat dit voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor het opladen.

 Waarschuwing

Sluit geen andere apparatuur dan de laadkabel aan tussen de laadbron en de laadaansluiting van de auto.2 Dit kan storingen, schade of elektrische schokken veroorzaken.
Sluit de laadkabel aan op de laadbron. Sommige laadstations hebben een vaste laadkabel die je op je auto aansluit.

Open de klep van de laadaansluiting door die aan de achterkant lichtjes in te drukken.

Klep van de laadaansluiting
Verwijder eventuele beschermkappen van de poort en de kabelstekker.

 Belangrijk

Leg de beschermkap van de stekker zo neer dat die de auto niet raakt. Zo voorkom je dat het lakwerk beschadigd raakt.
Steek de stekker in de laadpoort.
Als de stekker helemaal in de poort zit, klikt die vast. Het opladen begint binnen een paar seconden.

Je kunt de laadstatus zien in de laadaansluiting en op het display.

Wat moet je doen als het laden niet start

Haal eerst de kabel uit de laadaansluiting van de auto. Daarna haal je de stekker uit de laadbron. Wacht even en probeer daarna opnieuw de aansluiting te maken. Neem contact op met een erkende Volvo-werkplaats als het probleem aanhoudt.

  1. 1 Bepaalde instellingen kunnen tijdens het laden worden aangepast.
  2. 2 Dit geldt voor verlengsnoeren, stopcontactsplitters, stopcontactadapters, externe timers, overspanningsbeveiligingen en soortgelijke apparatuur.