De timer voor preconditioning instellen en activeren

Je kunt een timer instellen voor de preconditioning van je auto, ingesteld op een specifieke vertrektijd. Dit kun je ook herhalen op bepaalde dagen.

Als je preconditioning van het interieur instelt, wordt de auto voorgekoeld of voorverwarmd vóór je geplande vertrektijd.

De timer kan op een wekelijks schema worden ingesteld of op een enkele vertrektijd.

Druk op het ventilatorsymbool in de onderste balk en ga naar Parking.
Druk op de timer om deze te openen en aan te passen.

KIes een tijd waarop de preconditioning klaar moet zijn.

Activeer Repeat every week en selecteer een of meerdere weekdagen om een herhaald schema op te zetten.

Selecteer Save.
De timer is opgeslagen en geactiveerd.