Bediening van de ruiten

Je kunt de ruiten met de elektrische schakelaars aan de voor- en achterzijde van de middelste armsteun bedienen.

De elektrische ruitbediening werkt misschien nog enige tijd nadat je uit de auto bent gestapt. Vergeet dat niet als je de auto onbeheerd achterlaat.

 Waarschuwing

Let altijd op veiligheidsrisico's wanneer je de ruiten bedient. De bewegende delen van de auto kunnen letsel aan kinderen of andere inzittenden en schade aan voorwerpen toebrengen.
  • Zorg ervoor dat je de ruiten die je bedient goed kunt zien.
  • Laat kinderen niet met de ruitbediening spelen.
  • Laat kinderen nooit alleen achter in de auto.
  • Steek nooit voorwerpen of lichaamsdelen door een open ruit, ook als het elektrische systeem van de auto volledig is losgekoppeld.

Alle ruiten hebben een ingebouwde knelbeveiliging om letsel te voorkomen. Lees alle relevante informatie over knelbeveiliging in het speciale hoofdstuk over dat onderwerp in deze handleiding.

 N.b.

Situaties waarin de ruiten niet kunnen worden geopend

  • De ruiten kun je niet openen bij snelheden boven ongeveer 180 km/u (112 mph), maar je kunt ze wel sluiten.
  • Bij zeer lage temperaturen kunnen de ruiten vastvriezen en zijn ze niet meer te bedienen.

De ruiten vanaf de voorstoelen bedienen

Ruitbediening op de voorzijde van de middelste armsteun
Vanaf de voorstoelen kun je alle elektrisch bedienbare ruiten regelen. Druk op de knop met de tekst REAR om tussen bediening van de voor- en achterruiten te wisselen. De knop wordt oranje om aan te geven dat de achterruiten zijn geselecteerd. De bediening gaat terug naar de voorruiten als je nog een keer op de knop drukt of als er een paar seconden niets wordt gedaan.

De ruiten vanaf de achterbank bedienen

Ruitbediening op de achterzijde van de middelste armsteun
Vanaf de achterbank kun je de achterruiten bedienen met de schakelaars op het achterste deel van de middelste armsteun.

Gebruik de schakelaars om de ruiten te openen of te sluiten:

  • Door licht te drukken of te trekken kun je de ruit handmatig bedienen tot je de schakelaar loslaat.
  • Als je de schakelaar volledig indrukt of omhoogtrekt, beweegt de ruit automatisch, ook als je de schakelaar loslaat. Om te stoppen beweeg je de schakelaar in tegenovergestelde richting.

 Tip

Geluidsreductie

Een manier om het windgeluid te verminderen wanneer de achterruiten geopend zijn, is om ook de voorruiten iets te openen.

Sluiten door vergrendelen

Als je wilt dat alle ruiten sluiten als je de auto vergrendelt, dan kun je dit instellen via de instellingen. Kijk naar het automatisch sluiten van de ruiten in deze handleiding voor meer informatie.

De ruiten op afstand bedienen

Je kunt de ruiten op afstand bedienen via de mobiele app voor de auto.

De ruiten achterin vergrendelen

In de instellingen kun je de achterruitbediening uitschakelen. De passagiers achterin kunnen de ruiten dan niet bedienen.

 N.b.

Als de automatische ruitbediening of knelbeveiliging niet goed werkt, moet je de ruiten mogelijk resetten. Hoe dit moet, lees je in een apart hoofdstuk van deze handleiding.