De batterij van de Key Tag vervangen

Je kunt de batterij van de Key Tag vervangen als de batterij leeg is.

Als het signaal van de Key Tag minder goed lijkt te werken, kan de batterij bijna leeg zijn. Je kunt de batterij zelf vervangen. De Key Tag werkt met een platte CR2450-knoopcelbatterij.

 Tip

Soms kan het handig zijn om het klepje van de Key Tag met een kleine schroevendraaier los te maken en de batterij uit de sleuf te halen.

 Belangrijk

  • Vanwege de veiligheid en voor een optimale werking van de batterij moet je je handen beschermen met bijvoorbeeld een medische handschoen als je een nieuwe batterij hanteert.
  • Gebruikte accu's moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
De Key Tag met het Volvo-logo aan de bovenkant

Houd de Key Tag vast met het Volvo-logo naar boven gericht. Aan een van de korte zijden van de Key Tag bevindt zich een kleine opening. Werk de Key Tag vanaf de zijkant open door de rand naar buiten en omhoog te trekken.

Til het klepje van de Key Tag op om bij de batterij te komen.
Werk de batterij uit de vergrendelingstanden en schuif de batterij naar je toe om deze te verwijderen.
Schuif de nieuwe batterij in de sleuf en druk erop om de batterij in positie te vergrendelen. Zorg ervoor dat de pluszijde van de batterij omhoog is gericht.
Sluit het klepje van de Key Tag zodat het op zijn plek klikt.

 Waarschuwing

Controleer of de batterij correct geplaatst is met de + en - aan de juiste kant. Als de Key Tag langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de batterij eruit om batterijlekkage en beschadiging te voorkomen. Beschadigde of lekkende batterijen kunnen bijtend letsel bij contact met de huid veroorzaken. Draag daarom beschermende handschoenen wanneer je oude of beschadigde batterijen vastpakt.
  • Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
  • Laat de batterijen niet ergens liggen. Ze kunnen namelijk door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
  • Batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten of in open vuur worden gegooid.
  • Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. Ze kunnen ontploffen.
  • Controleer producten met batterijen regelmatig op beschadigingen. Als de Key Tag of de batterijen ervan tekenen van beschadigingen of beginnende lekkage vertonen, mag de Key Tag niet meer worden gebruikt.
  • Houd defecte producten buiten bereik van kinderen.

Als het signaal van de Key Tag nog steeds niet goed is, kan er storing buiten de auto zijn. Als de Key Tag helemaal niet meer werkt, herhaal de stappen en controleer of je een volledig opgeladen batterij hebt geplaatst. Als je denkt dat de Key Tag moet worden vervangen, neem contact op met Volvo Support.