De noodreparatieset gebruiken

Als je de noodreparatieset gebruikt, moet je een aantal belangrijke stappen volgen. Zorg dat je alle stappen goed leest en begrijpt voordat je verder gaat.

 N.b.

Deze instructies zijn van toepassing op de noodreparatieset van Volvo.
Overzicht van de compressor van de noodreparatieset
2
3
4
1
5
Overzicht van de compressor van de noodreparatieset
 1. 1Sleuf voor bus met afdichtmiddel
 2. 2Manometer
 3. 3Knoppen voor voeding en drukreduceerventiel
 4. 4Luchtslang
 5. 5Voedingskabel
Overzicht van de fles met afdichtmiddel van de noodreparatieset voor banden
1
2
Overzicht van de fles met afdichtmiddel van de noodreparatieset voor banden
 1. 1Sticker, toelaatbare maximumsnelheid
 2. 2Slang voor afdichtmiddel

 Waarschuwing

Afdichtmiddel kan schadelijk zijn

Het afdichtmiddel bevat stoffen die schadelijk zijn bij inslikken. De ingrediënten kunnen bovendien allergische reacties veroorzaken of anderszins schadelijk zijn voor de luchtwegen, de huid, het centrale zenuwstelsel en de ogen.

Voorzorgsmaatregelen
 • Bewaar de set buiten het bereik van kinderen.
 • Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Als je afdichtmiddel op je kleren krijgt, trek ze dan uit.
 • Was je handen grondig na gebruik.
Eerste hulp
 • Inslikken: niet laten braken, tenzij op aanwijzing van medisch personeel. Roep medische hulp in.
 • Huid: was de aangetaste delen van de huid met water en zeep. Roep medische hulp in als zich symptomen voordoen.
 • Ogen: spoel minstens 15 minuten met veel water, til af en toe het bovenste en onderste ooglid op. Roep medische hulp in als zich symptomen voordoen.
 • Inademen: breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht. Roep medische hulp in als de irritatie aanhoudt.
 • Zorg dat de aan/uit-knop van de compressor in de uit-stand staat voordat je begint.
 • Verwijder de luchtslang of slang voor afdichtmiddel niet tijdens de reparatie.
 • Is het lek veroorzaakt door een spijker of vergelijkbaar die nog in de band zit? Laat deze er dan in zitten. Dit helpt het lek te dichten.
 • Als de reparatie moet worden uitgevoerd in een gebied met ander verkeer, schakel dan de alarmlichten in en plaats een gevarendriehoek, als je die hebt.

Voorbereidingen

Plaats het label met daarop de maximumsnelheid zodanig dat het duidelijk zichtbaar is voor de bestuurder, bijvoorbeeld op de voorruit. Dit vind je op de bus met afdichtmiddel.
De luchtslang op de bus met afdichtmiddel aansluiten

Schroef de aansluiting van de luchtslang aan op de bus met afdichtmiddel. Die gaat naast de slang voor afdichtmiddel.

Schuif de bus met afdichtmiddel in de sleuf op de zijkant van de compressor. Een pijl op de bus geeft de juiste richting aan.
Draai de ventieldop van de band los en sluit de slang voor het afdichtmiddel erop aan. Draai de luchtslangaansluiting zo ver mogelijk in de schroefdraad.

Lekke band repareren

Sluit de compressor aan op de 12V-aansluiting van de auto en controleer of die stroom levert.1
Start de compressor door op de aan-uitknop te drukken.

 Waarschuwing

Ga nooit naast de band staan terwijl de compressor aan staat. Als er barsten of oneffenheden in de band ontstaan, moet je de compressor onmiddellijk uitzetten. Stop en neem contact op met Volvo Assistance zodat je auto veilig kan worden geborgen.
Pomp de band op gedurende 7 minuten, of tot de spanning 3,5 bar (51 psi) bereikt.

 Belangrijk

Voorkom oververhitting door de compressor niet langer dan 10 minuten aan te zetten.
Schakel de compressor uit om de bandenspanning van de manometer af te lezen. De minimumdruk is 1,8 bar (26 psi) en de maximumdruk 3,5 bar (51 psi). Gebruik het drukreduceerventiel als de druk te hoog is.

 Waarschuwing

Als de druk lager is dan 1,8 bar (26 psi), is het gat in de band te groot. Ga niet verder en neem contact op met Volvo Assistance zodat de auto veilig kan worden geborgen.
Haal de stekker van de compressor uit de 12V-aansluiting.
Schroef de slang voor het afdichtmiddel los van de band.
Plaats de dop terug op het ventiel.
Rijd zo snel mogelijk 10 minuten2, zodat de vloeistof de band kan afdichten. Controleer daarna het resultaat.

Nacontrole

Sluit de luchtslang aan op het luchtventiel van de band.
Controleer de bandenspanning op de manometer van de compressor.
 • Bij een spanning lager dan 1,3 bar (19 psi) is de band niet goed afgedicht. Stop en neem contact op met Volvo Assistance zodat je auto veilig kan worden geborgen.
 • Als de bandenspanning hoger is dan 1,3 bar (19 psi), moet de band worden opgepompt tot de spanning die is aangegeven op het bandenspanningslabel. Dit bevindt zich op de portierstijl aan de bestuurderszijde. Sluit de compressor aan op de 12V-aansluiting en pomp de band op. Laat bij een te hoge bandenspanning lucht uit de band ontsnappen met het drukreduceerventiel .
Plaats de dop terug op het ventiel.
 • Vervang het flesje afdichtmiddel en de slang na gebruik. Neem contact op met een Volvo-dealer.
 • Volvo adviseert de beschadigde band zo snel mogelijk te vervangen of te repareren. Geef aan de werkplaats door dat er afdichtmiddel in de band zit.

 Waarschuwing

De maximale afstand die je mag afleggen met banden die afdichtmiddel bevatten, is 200 km (125 mijl).
 1. 1 Als de bestuurder uit de auto is uitgestapt, stopt de aansluiting kort met het leveren van stroom. Als je weer in de auto stapt, wordt er weer stroom geleverd.
 2. 2 Of 8 kilometer (5 mijl)