Datum en tijd wijzigen

In de instellingen kun je handmatig de datum, de tijd en de lokale tijdzone wijzigen.

Standaard gebruikt je auto informatie van het internet om tijd, datum en plaatselijke tijdzone te wijzigen. Via de instellingen kun je dat ook zelf doen, net als de tijdnotatie.

Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar SystemDate and time.
Als Automatic date and time en Automatic time zone zijn ingeschakeld, moet je ze uitschakelen.
Selecteer je gewenste instelling en breng eventueel wijzigingen aan.

De wijzigingen worden op het display getoond.

Als je de tijdinstelling hebt gewijzigd, past de klok op de statusbalk zich aan.

 Tip

Om de tijdnotatie te wijzigen, zet je de 24-uursnotatie aan of de 12-uursnotatie uit.