Systeemeenheden wijzigen

Je kunt de maateenheden, bijvoorbeeld voor snelheid en afstand, in de instellingen wijzigen.

 Tip

In het buitenland kan het handig zijn om de meeteenheden van de auto aan die van het land aan te passen. Dat is vooral handig als verkeersborden afstanden en snelheden aangeven in andere eenheden dan die in je auto.
Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar SystemUnits.
Kies de meeteenheden die je in je auto wilt zien.
De auto laat vanaf nu de eenheden zien in het nieuwe formaat.