De functie Hill Descent inschakelen

De functie Hill Descent kan je helpen om je snelheid onder controle te houden als je een steile helling af rijdt.

Als je de functie Hill Descent inschakelt, kan je je auto gecontroleerd en actief laten afremmen. Dat kan handig zijn als je van een helling rijdt, omdat de auto zo niet onbedoeld kan versnellen. Je kunt de functie Hill Descent op het display inschakelen.

Als de functie Hill Descent beschikbaar is, wordt dat aangegeven met het symbool voor Hill Descent in het bestuurdersinformatiegebied. Het symbool wordt groen als Hill Descent actief is.

 N.b.

De functie Hill Descent is uitsluitend mogelijk bij een snelheid van minder dan 40 km/u (25 mijl/u). Als je sneller rijdt, wordt de functie uitgeschakeld.
Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar DrivingDriving dynamicsHill descent control.
Schakel Hill Descent in.