Luchtrecirculatie activeren

De luchtrecirculatie zorgt ervoor dat schadelijke of vieze luchtjes buiten de auto blijven. In sommige gevallen wordt de functie automatisch ingeschakeld, maar je kunt de functie ook handmatig inschakelen via de klimaatweergave.

Als de luchtrecirculatie niet handmatig is geactiveerd, regelt het klimaatsysteem automatisch of de lucht moet worden gerecirculeerd op basis van bepaalde omgevingsfactoren. Dit zijn onder meer de temperatuur binnen en buiten de auto, en de buitenluchtkwaliteit. Je kunt de constante luchtrecirculatie ook handmatig inschakelen door de blaasmond te sluiten.

 Belangrijk

Als de lucht langere tijd wordt gerecirculeerd, kunnen de ruiten beslaan door condens, waardoor het zicht kan worden belemmerd.

 N.b.

De luchtrecirculatie werkt niet als de maximale ontdooistand werkt.
Druk op het ventilatiesymbool in de onderste balk en ga naar Climate.
Druk op het recirculatiesymbool .