Typegoedkeuring voor draadloze lader en NFC

Hieronder zie je de technische specificaties en typegoedkeuringen voor de draadloze lader en NFC-lezer.

Technische specificaties

De draadloze lader en NFC-lezer werken bij een omgevingstemperatuur van -35 °C tot 85 °C.

Draadloze lader
 • Frequentieband: 127,7±10kHz
 • Maximale sterkte magnetisch veld: 65,69 dBμA/m op 10 m
NFC-kaartlezer
 • Frequentieband 13,56 MHz ±10%
 • Maximale sterkte magnetisch veld: 42 dBμA/m op 10 m

Conformiteitsverklaring

CE RED

Hierbij verklaart Hefei Invispower Co.,Ltd dat de radioapparatuur NFCR-INTERNAL (model: NFC-I-SX-21548) en Model-Draadloos laden (model: WPC-15SN-21493) in overeenstemming met Richtlijn 2014/53/EU zijn.

Het niveau voor de maximaal aanvaardbare blootstelling (Maximum Permissible Exposure (MPE)) voor deze apparatuur is gebaseerd op een afstand van 20 cm tussen de apparatuur en het menselijk lichaam. Voor naleving van de vereisten voor RF-blootstelling raden wij aan om een afstand van minimaal 20 cm tussen de apparatuur en het lichaam aan te houden tijdens gebruik.

UKCAHierbij verklaart Hefei Invispower Co.,Ltd dat de radioapparaat NFCR-INTERNAL (model: NFC-I-SX-21548) en Model-Draadloos laden (model: WPC-15SN-21493) in overeenstemming met UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206) zijn.
FCC ID & IC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en met RSS-Gen, RSS-216-regels voor Canada. De bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
 2. Dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die voor een ongewenste werking kan zorgen.

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen ervoor zorgen dat het recht op bediening van de apparatuur voor de gebruiker kan komen te vervallen. FCC RF Radiation Exposure Statement: Deze apparatuur voldoet aan de FCC RF blootstellingslimieten voor straling zoals uiteengezet voor een niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat en de antenne ervan mogen zich niet op dezelfde locatie bevinden als of in combinatie worden gebruikt met andere antenne's of zenders. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiateur en je lichaam. Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen; als de apparatuur niet in wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan er schadelijke storing op radiocommunicatie ontstaan. Maar er is geen enkele garantie dat storing zich niet in een specifieke installatie voordoet. Als deze apparatuur toch schadelijke storing op radio- of tv-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden bepaald door de apparatuur in en uit te schakelen, dan kan de gebruiker proberen om de storing te verhelpen aan de hand van een of meerdere van de volgende maatregelen:

 • De ontvangende antenne draaien of ergens anders plaatsen
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een aansluiting op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

IDéclaration d'avertissement ISED Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

 1. Cet appareil ne doit pas provoquerd'interferences nuisibles, et
 2. Cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences pouvant entrainerun fonctionnement indesirable.

Les changements ou modifications non expressement approuves par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorite de l'utilisateura utilizer l'equipement. Déclaration d'exposition aux radiations RF de l'ISED: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur

ANATEL

Deze apparatuur is niet bedoeld als bescherming tegen schadelijke storing en mag geen storing veroorzaken bij voldoende geautoriseerde systemen. Zie voor meer informatie de website van ANATEL – https://www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – https://www.gov.br/anatel

China (SRRC)(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法; (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线; (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护; (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰; (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定; (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器; (八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
MexicoLa operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones :(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia , incluyendo la que pueda causar su operación no deseada
Thailand