Toegang tot een profiel beperken

Je kunt de toegang tot een profiel beperken door het profiel te vergrendelen. Als een profiel is vergrendeld, heb je een pincode of patroon nodig om het profiel te ontgrendelen.
Druk op het autosymbool in de onderste balk en ga naar Settings.
Ga naar ProfilesAccess and privacyEnable profile lock.
Druk op Enable.
Selecteer het gewenste type vergrendeling en volg de instructies op het display.

Als je de profielvergrendeling wilt wijzigen, druk op Edit.