Storing

Als een onderdeel of een functie van de auto niet werkt zoals bedoeld, dan is er sprake van een storing.1 Afhankelijk van het type storing kan het onveilig zijn de auto te gebruiken.

 N.b.

Immobiele auto

Je kunt de auto als immobiel beschouwen wanneer je door een storing niet veilig verder kunt rijden.

Auto die niet reageert

Deze gebruikershandleiding heeft een apart hoofdstuk voor problemen met de stroomvoorziening.

Algemeen advies bij storingen

Als een functie niet goed werkt, probeer dan het volgende:
 • Lees wat er over de functie vermeld staat in de handleiding. Zorg dat je weet wat nodig is om de functie goed te laten werken. De oorzaak van het probleem kan zijn dat je de beperking van een specifieke functie niet kent.
 • Herstart alle betrokken apparaten en systemen. Dit geldt voor de auto zelf, maar kan ook gelden voor je telefoon of een app.
 • Zijn er meer manieren om een functie te gebruiken of een taak uit te voeren, probeer die dan.

 N.b.

Wijzigingen na software-updates

Software-updates kunnen de werking van functies veranderen. Lees altijd alle informatie bij een update, zodat je begrijpt waarom je auto zich anders gedraagt.

Mogelijke oorzaken

Wanneer een functie niet werkt zoals verwacht, kan dat meerdere oorzaken hebben:
 • De instellingen van de auto zijn gewijzigd.
 • Bepaalde omgevingsfactoren beïnvloeden de auto en de bijbehorende systemen.
 • Een signaalstoring beïnvloedt de connectiviteit en draadloze systemen.
 • Een zekering is doorgebrand en moet worden vervangen.
 • Er is sprake van een fout in de software.
 • Er is een mechanisch defect.

Neem waar nodig contact op met een erkende Volvo-werkplaats

Als je het probleem niet kunt oplossen met behulp van de informatie in de gebruikershandleiding, neem dan contact op met een erkende Volvo-werkplaats.

Schrijf op wat er gebeurde rond het tijdstip dat het probleem zich voordeed. Dat kan helpen de oorzaak te achterhalen. Voorbeelden van cruciale gebeurtenissen:
 • Schade aan de auto.
 • Blootstelling aan extreme omstandigheden.
 • Onlangs uitgevoerde service- of onderhoudswerkzaamheden, of vervanging van een onderdeel.
 • Recente software-update.
 • Andere foutmeldingen of storingen.
 1. 1 In sommige gevallen kan een vermoede storing of defect echter een bewuste restrictie zijn gezien de omstandigheden waarin de auto verkeert.