Timerinstelling voor luchtrecirculatie activeren en deactiveren

De luchtrecirculatie houdt vieze lucht, uitlaatgassen en dergelijke buiten door recirculatie van de lucht in het interieur.

U kunt instellen of een timer voor de luchtrecirculatie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn. Met de timer geactiveerd wordt de luchtrecirculatie automatisch na 20 minuten uitgeschakeld.

Open het klimaatveld op het middendisplay door op de temperatuurknop onderaan in het midden van het middendisplay te drukken.
Druk op iCup-2037-Icon three dots horizontal.
Kies de gewenste instelling onder Timer voor recirculatie om de timer voor de luchtrecirculatie te activeren/deactiveren.