Acute hulp via eCall

Druk in een noodsituatie op de SOS-knop om contact op te nemen met een alarmcentrale.1

Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden kunt u een alarmcentrale handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden. De alarmcentrale wordt dan gewaarschuwd, ontvangt onder meer informatie over de positie van de auto1 en probeert vervolgens telefonisch contact te maken met de bestuurder om in overleg te bepalen welke hulp er moet worden geboden.

 N.b.

De SOS-knop is alleen bestemd voor gebruik in noodsituaties. Gebruik de knop alleen wanneer u betrokken bent geraakt bij een ongeluk, als iemand onwel wordt of als de auto en eventuele inzittenden in bedreigende situaties terechtkomen. Gebruik de P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol-knop bij technische problemen met de auto.
  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.