Maximale opening instellen voor elektrische achterklepbediening*

Stel in hoe ver de achterklep moet worden geopend als de auto bijvoorbeeld wordt geparkeerd in een garage met beperkte hoogte.

De maximale openingshoek instellen

Open de achterklep handmatig en stop deze in de gewenste openingspositie.
Druk op de P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knop op de onderkant van de achterklep en houd die ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Er klinken twee signalen en de desbetreffende stand is daarmee opgeslagen.

 N.b.

Het is niet mogelijk een openingsstand te programmeren waarbij de achterklep voor minder dan de helft geopend is.

Maximale opening resetten

Open de achterklep handmatig tot deze helemaal open is.
Druk op de P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knop op de onderkant van de achterklep en houd die ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Er klinken twee signalen en de opgeslagen stand is daarmee gewist.
  1. * Optie/accessoire.