Eenheden opladen via USB-poorten

De USB-poorten kunnen worden gebruikt voor het opladen van bijv. een telefoon of tablet.

De USB-poorten zijn te gebruiken wanneer de auto in de Comfort- of Rijmodus staat.

De poorten worden automatisch uitgeschakeld als de bestuurder de auto verlaat. Als de auto onvergrendeld blijft of met Verlaagde guard wordt vergrendeld, zijn de poorten nog ca. 10 minuten actief.

 N.b.

Accessoires die zijn aangesloten op de poorten kunnen ook worden geactiveerd wanneer het elektrische systeem van de auto is uitgeschakeld of bij gebruik van de preconditioning. Schakel om die reden accessoires uit wanneer ze niet worden gebruikt.

Sommige apparaten kunnen warm worden bij opladen. Dit is normaal.

 Waarschuwing

Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.

Eenheden opladen via USB-poorten

Klap de afdekking omlaag vóór de poort en sluit de stekker van het accessoire aan.
Haal de stekker van het accessoire eruit en klap de afdekking omhoog als de poort niet wordt gebruikt of als u deze zonder toezicht achterlaat.

Technische specificaties voor USB-C-poort

  • Aansluiting type C
  • Versie 3.1
  • Voeding 5 V
  • Maximale stroomsterkte 3,0 A