Automatisch groot licht*

Automatisch groot licht is verkrijgbaar met automatische in-/uitschakeling of adaptatiefunctie afhankelijk van de koplampvariant. Het systeem ontdekt de koplampen van een tegenligger of de achterlichten van een voorligger en schakelt dan over van groot licht naar dimlicht. Automatisch groot licht met adaptatiefunctie dimt alleen dat deel van de lichtbundel dat rechtstreeks op de tegenliggers/voorliggers gericht is. De verlichting gaat terug naar groot licht als het invallende licht ophoudt.

Automatisch groot licht - AHB

Automatisch groot licht (Active High Beam – AHB) is een systeem dat met een camerasensor boven aan de voorruit de koplampen van tegenliggers of de achterlichten van voorliggers registreert en overschakelt van groot licht naar dimlicht. De functie kan ook rekening houden met de straatverlichting.

Auto met halogeenkoplampen

Wanneer er geen invallend licht van voor-/tegenliggers meer wordt waargenomen, schakelt de verlichting enkele seconden later weer over naar groot licht.

Auto met actieve xenonkoplampen

Wanneer bij automatisch groot licht met automatische in-/uitschakeling de camerasensor geen invallend licht van voor-/tegenliggers meer waarneemt, schakelt de verlichting enkele seconden later weer over naar groot licht.

Bij automatisch groot licht met adaptatiefuntie blijft in tegenstelling tot wat er gebeurt bij de standaarddimfunctie dat deel van de lichtbundel dat naast tegen- of voorliggers valt op grootlichtsterkte branden – alleen dat deel van de lichtbundel dat rechtstreeks op de tegenliggers/voorliggers gericht is wordt gedimd.

P3-1320-x60-Princip Active High Beam (AHBC2)
Adaptatiefunctie: Dimlicht recht vooruit in de richting van tegenliggers, maar groot licht aan weerszijden van de tegenliggers.

Wanneer er geen invallend licht van voor-/tegenliggers meer wordt waargenomen, schakelt de verlichting enkele seconden later weer over naar volledig groot licht.

Activeren/deactiveren

AHB kan worden geactiveerd, wanneer de verlichtingsdraaiknop in de stand P3-1220 Symbol AUTO in light switch module staat (op voorwaarde dat het systeem niet gedeactiveerd werd in het menusysteem MY CAR), zie MY CAR.

P3-1346-s+v60+70+80 Active High Beam toggling
Stuurhendel en verlichtingsdraaiknop in stand AUTO.

De functie kan starten bij ritten in het donker, wanneer de auto op een snelheid van 20 km/h of hoger rijdt.

Schakel het AHB in of uit door de linker stuurhendel tot in de eindstand naar het stuurwiel te halen en vervolgens los te laten. Na het deactiveren van het groot licht wordt direct overgeschakeld naar dimlicht.

Auto met analoog instrumentenpaneel

Wanneer AHB geactiveerd is, brandt het symbool P3/P4-1320--Symbol AHB activated op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel.

Wanneer het groot licht ontstoken is, brandt ook het symbool Symbol helljus - text op het instrumentenpaneel. Bij actieve xenonkoplampen geldt dit ook bij gedeeltelijk groot licht, d.w.z. zodra de lichtbundel iets sterker brandt dan het geval is bij dimlicht.

Auto met digitaal instrumentenpaneel

Wanneer AHB geactiveerd is, brandt het symbool P3/P4-1320--Symbol AHB activated op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel wit.

Als het groot licht ontstoken is, brandt het symbool blauw. Bij actieve xenonkoplampen geldt dit ook bij gedeeltelijk groot licht, d.w.z. zodra de lichtbundel iets sterker brandt dan het geval is bij dimlicht.

Handmatige bediening

 N.b.

Houd de voorruit in het gebied vóór de camerasensor vrij van ijs, sneeuw, condens en vuil.

Plak of monteer niets op de voorruit vóór de camerasensor, aangezien één of meer camera’s voor het systeem hierdoor slechter of niet meer werken.

Als de melding Active high beam Tijdelijk niet beschikb. Schakel handmat. op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel verschijnt, moet u handmatig tussen groot licht en dimlicht schakelen. De verlichtingsdraaiknop kan echter in stand P3-1220 Symbol AUTO in light switch module blijven staan. Hetzelfde geldt, als de melding Voorruitsensoren afgedekt Zie instructieboek en het symbool P3/P4-1320-Symbol Vindrutesensorer täckta verschijnen. Het symbool P3/P4-1320--Symbol AHB activated dooft, wanneer deze melding verschijnt.

AHB is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar, zoals in dichte mist of bij zware regenval. Wanneer AHB weer beschikbaar is of als de voorruitsensoren niet langer geblokkeerd zijn, verdwijnt de melding en gaat het symbool P3/P4-1320--Symbol AHB activated branden.

 Waarschuwing

AHB is een systeem dat u helpt om in ongunstige omstandigheden de optimale verlichting te kiezen.

Als bestuurder bent u echter altijd verplicht om handmatig te wisselen tussen groot licht en dimlicht, als dat gezien de verkeerssituatie en/of weersgesteldheid vereist is.

 Belangrijk

Voorbeelden van situaties waarin u mogelijk moet wisselen tussen groot licht en dimlicht:

 • in zware regen of dichte mist
 • bij ijsregen
 • bij stuifsneeuw of sneeuwmodder
 • bij maanlicht
 • bij ritten in zwak verlichte bebouwde gebieden
 • bij voorliggers met een zwakke voertuigverlichting
 • bij voetgangers op of naast de weg
 • bij sterk reflecterende voorwerpen zoals borden in de buurt van de weg
 • als de verlichting van tegenliggers schuilgaat achter bijvoorbeeld vangrails
 • bij verkeer op verbindingswegen
 • op het hoogste punt van heuvels en het laagste punt van dalen
 • in scherpe bochten.

Zie voor meer informatie over de beperkingen van de camerasensor, zie Collision Warning* - beperkingen van de camerasensor.

 1. * Optie/accessoire.