Rijbaanassistent (LDW)*

De rijbaanassistent (Lane Departure Warning) dient voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en beperkt het risico dat u in bepaalde situaties onbedoeld de eigen rijbaan verlaat.

Rijbaanassistent LDW of LKA

De rijbaanassistent is leverbaar in twee versies:

  • LDW - Lane Departure Warning - waarschuwt u met geluid of met stuurtrillingen.
  • LKA - Rijbaanassistentie (Lane Keeping Aid) - stuurt de auto terug in de rijbaan en/of waarschuwt u met geluid of met stuurtrillingen.

De auto is uitgerust met een van beide systemen – het hangt van de markt en het motoralternatief af met welk systeem uw auto uitgerust is.

Bij twijfel of de auto LDW of LKA heeft:

  • Open het menusysteem MY CAR en ga naar Rijondersteuning - daar staat Lane Departure Warning als de auto LDW heeft of Rijbaanassistentie voor LKA.

Werkingsprincipe van LDW

P4-1220-LKA - Princip
(De afbeelding is schematisch – niet modelspecifiek.)

Een camera tast de zijlijnen van de weg/rijbaan af.

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
Waarschuwing met stuurtrillingen1.

Als de auto een van de zijlijnen overschrijdt, wordt de bestuurder gewaarschuwd met een geluidssignaal of met stuurtrillingen. De stuurtrillingen variëren - hoe langer de auto de zijlijn overschrijdt, hoe langer de trillingen duren.

 N.b.

Iedere keer dat de wielen een markering passeren wordt u slechts eenmaal gewaarschuwd. U wordt dan ook niet meer gewaarschuwd, wanneer u met één wiel aan weerszijden zijden van de rijstrookmarkering blijft rijden.

 Waarschuwing

De Rijbaanassistent is slechts een hulpmiddel voor de bestuurder en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en dat u zich aan de geldende wetgeving en verkeersregels houdt.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 De afbeelding toont 3 trillingen bij het passeren van de zijlijn.