Media zoeken

U kunt muziek op uw eenheden zoeken. Tijdens de zoekfunctie worden de USB, disk en harde schijf doorzocht.

Media zoeken is bereikbaar vanuit de normaalweergave voor de bronnen Disk, USB en HDD.

Druk om te beginnen met zoeken op OK/MENU in de normaalweergave van de bron en kies Media zoeken.

Zoekfunctie

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök
Zoeken met behulp van het schrijfwiel.
  1. Ikon röd cirkel 1Tekenlijst.
  2. Ikon röd cirkel 2Invoerstand wijzigen (zie de volgende tabel).

Gebruik het schrijfwiel om zoektermen in te voeren.

Draai aan TUNE tot de gewenste letter verschijnt en druk ter bevestiging op OK/MENU. Ook de cijfer- en lettertoetsen van het bedieningspaneel op de middenconsole zijn te gebruiken.

Om over te schakelen op de invoer van cijfers of speciale tekens of om de trefferslijst te openen dient u aan TUNE te draaien, totdat een van de opties (zie verklaring in navolgende tabel) in de lijst voor het wisselen van invoerstand (2) verschijnt en druk vervolgens op OK/MENU.

Ga verder met de volgende letter enz.
Kies, wanneer u tevreden bent met de zoekterm, Zoeken.
Er wordt gezocht. Het resultaat wordt weergegeven en in de volgende categorieën gegroepeerd: artiesten, tracks, genres, jaartallen en componisten.
Draai TUNE naar een categorie en druk op OK/MENU.
Draai aan TUNE om een medium te kiezen en druk op OK/MENU om de weergave te starten.
123/ABCMet OK/MENU kunt u wisselen tussen cijfers en letters.
MEERMet OK/MENU kunt u overschakelen op de invoer van speciale tekens.
ZoekenVoer het media zoeken uit.

{ | }

Van het tekstwiel naar het Kernwrd:-veld wisselen. De cursor verplaatsen met TUNE. Eventuele spelfouten wissen met EXIT. Om terug te gaan naar het tekstwiel op OK/MENU drukken.

Let erop dat u de cijfer- en lettertoetsen op het bedieningspaneel kunt gebruiken bij bewerkingen in het Kernwrd:-veld.

Bij kort indrukken van EXIT wist u het laatst ingevoerde teken. Bij lang indrukken van EXIT wist u alle ingevoerde tekens.

Tekst invoeren met numeriek toetsenbord

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriek toetsenbord.

Een andere manier om tekens in te toetsen/voeren is met behulp van de toetsen op de middenconsole: 09, * en #.

Zo wordt bij een druk op 9 wordt een kolom weergegeven met alle tekens1 onder deze toets, zoals w, x, y, z en 9. Bij snel indrukken van de toets bladert u met de cursor door deze tekens.

  • Blijf met de cursor op het te kiezen teken staan - het teken verschijnt op de schrijfregel.
  • Wis/annuleer uw keuze met EXIT.

Houd om een cijfer in te voeren de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.

  1. 1 De schrijftekens voor de verschillende toetsen kunnen per markt/land/taal variëren.