Vergrendelen/ontgrendelen - kofferklep

De kofferklep is op meerdere manieren te openen, vergrendelen en ontgrendelen.

Handmatig openen

P3-1020-s60 Bagagelucka öppningshandtag
Met rubber bekleed plaatje met elektrische schakelaar.

De kofferklep wordt dichtgehouden door een elektrische vergrendeling.

Om te openen:

  1. Druk lichtjes op het brede, met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep – de vergrendeling wordt vrijgegeven.
  2. Til de buitenste handgreep helemaal omhoog om de klep te openen.

 Belangrijk

  • Het kofferdeksel is met heel weinig kracht te ontgrendelen - druk slechts lichtjes op het met rubber beklede plaatje.
  • Breng geen druk aan op het met rubber beklede plaatje bij het openen van het kofferdeksel – maar til de handgreep op. Bij te veel druk kan de elektrische schakelaar in het met rubber beklede plaatje beschadigd raken.

Ontgrendelen met transpondersleutel

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Met de toets P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock op de transpondersleutel is het mogelijk om de alarmfunctie voor de achterklep te deactiveren*, zodat u de achterklep apart kunt ontgrendelen.

De vergrendelingsindicatie op het instrumentenpaneel stopt met knipperen wat aangeeft dat de auto niet volledig vergrendeld is en dat de niveausensoren en bewegingsmelders van het alarm* alsmede de sensoren voor opening van de kofferklep buiten werking gesteld zijn.

De portieren blijven vergrendeld en beveiligd.

  • De kofferklep wordt weliswaar ontgrendeld maar blijft dichtstaan – druk lichtjes tegen op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep en open de klep.

Als de kofferklep niet binnen twee minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de kofferklep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

U kunt de kofferklep op twee verschillende manieren openen

Eenmaal drukken – De kofferklep wordt weliswaar ontgrendeld maar blijft dichtstaan – druk lichtjes tegen op het met rubber bekleding drukplaatje onder de buitenhandgreep en open de kofferklep.

Als de kofferklep niet binnen twee minuten na ontgrendeling wordt geopend, wordt de kofferklep weer vergrendeld en het alarm opnieuw geactiveerd.

Tweemaal drukken – De kofferklep wordt ontgrendeld en de vergrendeling wordt vrijgegeven waarna de kofferklep enkele centimeters omhoogkomt – til de buitenhandgreep omhoog om de klep te openen. Bij zware regen- of sneeuwval, vorst of ijzel komt de klep echter mogelijk niet uit de vergrendeling los.

 N.b.

  • Wanneer de klep met tweemaal indrukken werd ontgrendeld is automatische hervergrendeling niet mogelijk omdat de klep openstaat – u dient de klap handmatig te sluiten.
  • Na het sluiten is de klep onvergrendeld en niet opgenomen in het alarmsysteem – met de vergrendeltoets P3-820 Remote key - Icon Lock op de transpondersleutel kunt u de klep opnieuw vergrendelen en opnemen in het alarmsysteem.

Vergrendelen met transpondersleutel

De vergrendelingsindicatie op het instrumentenpaneel begint te knipperen, wat inhoudt dat de auto vergrendeld en het alarm* geactiveerd is.

Van de binnenzijde ontgrendelen

P3-1220-Lock/unlock tailgate from inside
Om de kofferklep te ontgrendelen:
Druk op de knop (1) op het verlichtingspaneel.
Het slot ontgrendelt en de klep opent een paar centimeter.
  1. * Optie/accessoire.