Informatie over actueel tv*-programma

Druk op de INFO-toets om informatie te bekijken over het actuele programma, het volgende programma alsmede het starttijdstip.

Tik nogmaals op de knop INFO voor meer informatie over het actuele programma. In bepaalde gevallen is mogelijk meer informatie beschikbaar zoals de tijd dat het programma begint en eindigt alsmede een korte beschrijving van het actuele programma.

Om terug te keren naar het tv-beeld dient u enkele seconden te wachten of te drukken op EXIT.

  1. * Optie/accessoire.