Voorruit ontwasemen en ontdooien

U kunt de elektrische voorruitverwarming* en de maximale ontwaseming gebruiken om de vooruit en zijruiten snel te ontwasemen en ontdooien.

P4-1220-Y55X-Max defroster setting in display
Het middendisplay geeft de gekozen instelling aan.
 1. Ikon röd cirkel 1Elektrische voorruitverwarming*
 2. Ikon röd cirkel 2Maximale ontwaseming
P4-1246 Button Defroster

Het lampje in de ontwasemingsknop brandt, wanneer de functie is ingeschakeld.

Tik herhaalde malen op de knop om van niveau te wisselen of om de functie uit te schakelen.

Auto's zonder elektrische voorruitverwarming hebben één ontwasemingsniveau:
 • Er stroomt lucht naar de ruiten - op het display brandt het symbool (2).
 • Functie uitschakelen - geen van de symbolen brandt.
Auto's met elektrische voorruitverwarming hebben twee ontwasemingsniveaus:
 • Elektrische voorruitverwarming1 inschakelen - op het display brandt een symbool (1).
 • Elektrische voorruitverwarming1 inschakelen en lucht naar de ruiten sturen - op het display branden de symbolen (1) en (2).
 • Functie uitschakelen - geen van de symbolen brandt.

 N.b.

Elektrische voorruitverwarming en een eventuele IR-film kunnen de prestaties van transponders en andere communicatie-apparatuur beïnvloeden.

 N.b.

Aan de beide uiteinden van de voorruit zitten driehoekige gebieden zonder elektrische verwarming, zodat het ontdooien daar mogelijk langer duurt.

 N.b.

De elektrische voorruitverwarming is niet beschikbaar, wanneer de motor automatisch is afgezet.

Als de maximale ontwaseming actief is, vindt bovendien het volgende plaats om de lucht in de passagiersruimte zoveel mogelijk van vocht te ontdoen:

 • de airconditioning wordt automatisch ingeschakeld
 • de recirculatie en het Interior Air Quality System worden automatisch uitgeschakeld.

 N.b.

De ventilator maakt meer geluid wanneer de ventilator op maximale snelheid draait.

Bij het uitschakelen van de ontwaseming hervat de klimaatregeling de voorgaande instellingen.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Als bij inschakeling van de elektrische voorruitverwarming het teken C op de achteruitkijkspiegel verschijnt, moet het kompas* opnieuw gekalibreerd worden.